Kategorie

Producenci

Licencje

Informacja

Najnowsze informacje

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma OksiGraf s.c. 


Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu realizacji współpracy, dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. 

Każda z wcześniej udzielonych zgód, może być w każdej chwili wycofana, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres biuro@oksigraf.pl lub na adres: OksiGraf s.c. Trzecia Góra 12 32-087 Bibice k/Krakowa. Cofnięcie zgody, nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane takie jak imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, będziemy przechowywać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinni Państwo cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Państwa zgody zdezaktualizowały się.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 


Przekazane firmie OksiGraf s.c. dane osobowe, nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach, mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować wszystkie czynności w ramach współpracy. Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie. 

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: biuro@oksigraf.pl